Eigen baas over je gezondheid
Eigen baas over je gezondheid

Hoe manage jij jouw gezondheid op een holistische en natuurlijke manier? 

Je zelfgenezend vermogen is een natuurlijke kracht

Jij, net als ieder ander levend wezen, bezit van nature een natuurlijke kracht om balans en gezondheid na te streven. Dit heet het zelfgenezend vermogen en staat non-stop aan om ervoor te zorgen dat prikkels van buitenaf verwerkt en zo nodig losgelaten worden.

Van nature staat alles met elkaar in verbinding. Niet alleen alles en iedereen om ons heen, inclusief het universum, maar ook al onze cellen, weefsels en orgaansystemen, onze mind en emoties, met als essentie onze ziel. De westerse en oosterse natuurgeneeskunde dragen deze holistische visie over om genezing te stimuleren.

Klachten en aandoeningen worden doorgaans niet vanuit de oorzaak aangepakt, waardoor het lichaam – vaak chronisch- uit balans blijft. Het zelfgenezend vermogen blijft op zoek, vaak in toenemende mate, naar een oplossing, een manier om disbalans te herstellen. Klachten zijn daarvan een uitingsvorm. Echter vergt dit geen onderdrukkende, maar een ondersteunende benadering van de klacht.

In contact met je lichaam om klachten en ziekten te duiden

In onze maatschappij zijn we grotendeels zo gewend geraakt om vanuit ons hoofd te leven. Het is tevens het overlevingsmechanisme om zo min mogelijk te voelen, met name ongemakken en pijn.

Zo herkenbaar. Grotendeels mijn leven zag ik mijn lichaam als een subject wat vooral moest kunnen en doen wat ik wilde, een zelfbeeld waar ik aan wilde voldoen. Ik wilde een soort van superman zijn in een vrouwenlijf. Ik pushte mezelf over de limits, keer op keer totdat ik uiteindelijk dermate burned-out raakte dat ik toch echt anders met mijn gezondheid om ‘moest’ gaan. In plaats van mijn pijn-klachten en lage energie te zien als een last (wat het voorheen was), leerde ik voelen en begrijpen wat het mij duidelijk wilde maken.

De opleiding Natuurgeneeskunde heeft mijn manier van leven totaal verandert! Stap voor stap ontdek ik nog steeds wie ik van nature ben, wat gezondheid voor mij is en wat mijn lichaam nodig heeft. De verbinding tussen alle niveaus vertaalt de boodschap van een fysieke klacht naar een verlangen op zielsniveau! Een zeer boeiend proces, telkens weer.

Terug naar de basis, je eigen natuur

Uiteindelijk gaat het erom of en dat we onszelf kunnen zijn, onze authenticiteit kunnen leven. Wanneer dat niet het geval is, vaak al op zeer jonge leeftijd, raken we verwijderd van onszelf. We gaan ons aanpassen, voldoen aan verwachtingen van onze ouders en omgeving om goedkeuring en liefde te ontvangen. Wanneer je als kind telkens wordt afgewezen om wie jij van nature bent, bouw je een interne onveiligheid op. We komen steeds verder van onze waar aard te staan en voelen ons steeds minder vertrouwd met en op onszelf.

Van jezelf verwijderd raken geeft disbalans, wat op den duur klachten geeft. Hoe jong was jij toen je chronische klachten kreeg? Wanneer er niet gekeken en gehandeld wordt naar de oorzaak, zullen klachten hardnekkiger worden, steeds dieper het lichaam in gaan en uitmonden in aandoeningen.

Je unieke natuur, genetische blauwdruk speelt een rol in waar, wat en hoe je klachten tot uiting komen. Dit kan op verschillende niveaus afspelen, fysiek , psychisch of sociaal.   En zoals je wellicht al weet, staat alles met elkaar in verbinding. Een fysieke klacht, werkt door op je stemming en dat kan uiteindelijk weer invloed hebben op je relatie. En zo natuurlijk in veel verschillende varianten.

Gezondheid betekent in balans zijn op alle niveaus. Om deze te kunnen managen, heb je kennis en inzicht nodig in de natuurlijke processen van jouw lichaam. Door holistisch te leren kijken, denken, voelen en handelen integreer jij een natuurlijke geneeskunde in jouw leven. Wordt eigen baas over je gezondheid!

Wil jij leren hoe je natuurgeneeskunde integreert in jouw leven?

Voel jij een verlangen

- om (weer) eigen baas te zijn over je gezondheid

- om praktisch en ervaringsgericht aan de slag te gaan met je zelfgenezend vermogen

- de wijsheid van de natuur te integreren in jouw leven

- naar verbinding met jezelf en je innerlijke wijsheid via lichaam en gevoel

- te ontdekken wat je ziels-, hartsverlangen is in jouw leven

- je kennis en inzicht in natuurlijke geneeswijzen te vergroten

- naar meer vreugde, harmonie en vitaliteit?

Dan is mogelijk de jaartraining Natuurgeneeskunde, die ik samen met Oona verzorg, interessant! Klik hier…Voel je het verlangen maar is de jaartraining nu niets voor jou .

Wat kan je alvast doen om baas te worden over jouw gezondheid?

Een aantal tips:

Maak een keuze om te investeren in jouw gezondheid!

* Maak contact met je lichaam, met je gevoel, ga de natuur in en verbind je met je innerlijke stem en wijsheid.

* Vergroot jouw kennis en inzicht; lees over holistische gezondheid en aanverwante thema’s, luister podcasts en andere inspirerende media.

* Bouw rust en ruimte in voor jezelf, kom in contact met jezelf en je hart, voel je diepe verlangens.

Over de schrijver
Mijn passie is natuurlijke gezondheid en bewustwording. In wezen zijn wij volmaakt en door dit als uitgangspunt te nemen kunnen onze innerlijke krachten (het zelfgenezend vermogen en onze aanwezige potentie) doen waar ze voor bedoeld zijn. Balans en flow herstellen, waardoor we vitaal en gezond leven.Onze natuur en de natuur om ons heen heeft de (oeroude) wijsheid in pacht en biedt de meest krachtige middelen om gezondheid te herstellen en te bevorderen. Afgestemd zijn op je lichaam en hart geven je richting en handvatten die essentieel zijn.Ik ben geboeid door alle niveaus en aspecten van de mens en de unieke verschillen die maken dat elke persoon weer anders is. Mijn streven is anderen te herinneren aan het licht en de kracht in henzelf om van daaruit hun passie te leven!Ik ben ooit begonnen in de reguliere zorg, van (jeugd) hulpverlening (Reclassering, Bureau Jeugdzorg & andere jeugdzorg instellingen) naar het ziekenhuiswezen als anesthesiemedewerker op de OK. Gaandeweg mijn persoonlijke ontwikkeling (waar klachten, het chronisch uit balans/burn out zijn, een trigger waren) kwam ik steeds meer tot inzicht dat ik mij wil richten op het versterken van gezondheid en het vergroten van mijn eigen regie. Uitgaan van de kracht die wij van nature bezitten en het grote potentieel wat in ons huist! Ik heb altijd al gevoeld dat het ‘antwoord’ in mijzelf zit en dat is van jongs af aan mijn zoektocht geweest. Wie ben ik werkelijk en waar word ik nu echt blij van? Inmiddels hoef ik niet meer te zoeken en kan ik steeds meer ZIJN wie ik ben. Mijn lichaam, op alle niveaus, geeft mij de inzichten en handvatten die ik nodig heb om steeds meer in harmonie en in flow te leven. Een blijer, vrijer en lichter leven, heerlijk!! Dat wens ik iedereen. Doen waar we blij van worden, wat een prachtige leidraad is dat in het leven.Naast een eigen praktijk in Rheden, ben ik docent en schrijf ik content ten behoeve van Universele Healthstyle